Metoda Paintless Dent Repair (PDR) jest bezinwazyjna. Nasza ingerencja jest minimalna i bazuje na „masowaniu” powłoki pojazdu lub stosowaniu metody Glue Puller – czyli metody wykorzystującej klej. W żadnym z tych przypadków nie ma ryzyka uszkodzenia lakieru, a naprawiana powierzchnia w niczym nie ustępuje oryginalnej powłoce.