Nowy Sącz – miasto położone w południowej części województwa małopolskiego. Miejscowość ta funkcjonuje jako miasto na prawach powiatu. Jest to trzecie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i powierzchnie, miasto w województwie małopolskim. Mieszka tutaj ponad 83 tysiące ludzi. Powierzchnia Nowego Sącza wynosi 57,58 km². Oznaczenia tablic rejestracyjnych to KN.

W Nowym Sączu funkcjonuje kilka zakładów zatrudniających ponad 500 ludzi. Główne gałęzie przemysłu prężnie rozwijające się w mieście to przemysł: budowniczy, kolejowy, spożywczy i górniczy.

Jest to największy ośrodek turystyczny na Sądecczyźnie. Główne atrakcje miasta to w większości budynki związane z kultem religijnym, takie jak: kościoły, bazylika, cmentarze, synagoga, kapliczki. Znajdziemy tu też zabytkowy układ urbanistyczny Starego Miasta, mury obronne, Zamek Królewski, Dom Gotycki, kamienice Lubomirskich i kilka willi oraz cennych historycznie domów.

Nowy Sącz to ważny węzeł komunikacyjny. Przez miasto przechodzą 3 drogi krajowe: nr 28, nr 75 i nr 87. Ostatnie dwie prowadzą do granicy polsko-słowackiej.