Przemyśl – miasto położone na wschodzie województwa podkarpackiego, nad Sanem, nieopodal granicy z Ukrainą. Miasto działa jako miasto na zasadzie powiatu. Przemyśl zamieszkuje aktualnie 62 tysiące ludzi. Powierzchnia miasta wynosi 46,17 km². Samochody tutaj zarejestrowane mają oznaczenia RP. Przemyśl to dawne miasto królewskie.

W mieście działa kilka zakładów przemysłowych reprezentujących różne branże. Główne z nich to: drzewna, mechaniczna, kosmetyczna i tkanin powlekanych. W Przemyślu swoją siedzibę ma Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Przemyśl to największy ośrodek Podkarpacia jeśli chodzi o liczbę zabytków. Znajdziemy tu wiele kościołów, archikatedrę rzymskokatolicką, synagogi, cerkwie: bizantyjsko-ukraińskie i prawosławne oraz pałace: Lubomirskich, Biskupów Greckokatolickich i Rzymskokatolickich. Inne cenne budowle i obiekty zabytkowe to: Wieża Zegarowa, dworzec kolejowy, gmachy urzędu miejskiego, rynek, fronty, bunkry, fragmenty murów obronnych miasta. Ponadto, w Przemyślu są też cmentarze wojenne: żołnierzy rosyjskich, austriackich, niemieckich i austro-węgierskich. Miasto to jest atrakcyjne także ze względu na pozostałości preromańskie i romańskie: palatium książęce, rotundę, bazylikę i monasterium.

Przemyśl to ważny węzeł komunikacyjny nie tyleż Podkarpacia co całej Polski. Przez miasto biegną dwie drogi krajowe: DK 28 (do granicy z Ukrainą) i DK 77 oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 884 i nr 885. Miejscowość posiada dwie obwodnice oraz dostęp do autostrady A4.