Zamość to miasto usytuowane w południowej części województwa lubelskiego. Miejscowość funkcjonuje jako miasto na prawach powiatu ale też jest siedzibą władz powiatu zamojskiego, w którego skład wchodzą: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Mielisz, Sitno, Radecznica, Skierbieszów, Stary Zamość, Sulów oraz Zamość. Miasto zamieszkuje 64 tysiące ludzi, a jego powierzchnia to 30,34 km². Samochody zarejestrowane w Zamościu maja oznaczenia LZ.

Jeśli chodzi o przemysł to dominującą role pełnią tu małe i średnie przedsiębiorstwa. Funkcjonują tu też jednak większe firmy specjalizujące się głównie w przemyśle spożywczym co jest mocno powiązane z dominacją rolnictwa w tym regionie.

Zamość jest bardzo bogaty w zabytki. Znajdziemy tu Stare Miasto, które jest wpisane na Listę Światową Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Właśnie na Starym Mieście znajdziemy wiele zabytków: Rynek Wielki, kamienice ormiańskie, ratusz, umocnienia obronne, pałac Zamyskich. Inne cenne budowle to Akademia Zamojska, kościoły, fragment dawnej Twierdzy Zamość.

Zamość to ważny punkt komunikacyjny na mapie województwa lubelskiego. Swój bieg biorą tutaj 3 drogi wojewódzkie: nr 837, nr 843 i nr 849. Ponadto, przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe: DK 17 i DK 74. Miasto posiada 3 obwodnice.